4 september – Understand föreläser på Sydsvenska Handelskammaren

4 september – Understand föreläser på Sydsvenska Handelskammaren

Den 4 september har Handelskammaren i Sydsverige en temadag om psykisk ohälsa. Understand medverkar, dels med inledningsanförandet, dels i paneldebatten i slutet.
Medverkar gör även ett 60-tal personer från olika bolag näringslivet i södra Sverige.

2020-04-17T11:54:39+00:00